Zakonodaja o prehrani

178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost .31 maj 2010 Razglašam Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre), ki ga je sprejel Državni Ta zakon ureja organizacijo šolske prehrane za učenke in učence.osnovna zakonodaja s podroČja varnosti Živil Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane - Prečiščeno besedilo Uredbe št. 178/2002.Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1). Vrsta predpisa: zakon. Uradni list: 3/2013, 46/2014, 46/2016-ZOFVI-K Naslov angleškega prevoda: School Meals.

Dieta po odstranitvi trebušne slinavke žele

Zakon o šolski prehrani Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Zakon o šolski prehrani se uporablja za osnovne in srednje šole ter za osnovne šole v okviru zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov.Zakonodaja o šolski prehrani ima za cilj spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti, spodbujanje zavesti o odgovornosti za naravno okolje in lastno zdravje in vzgajanje ter izobraževanje za trajnostni razvoj.Pravilnik o šolski prehrani si lahko preberete v priloženem dokumentu. Pravilnik o 2012 sprejel nov Zakon o šolski prehrani, ki se je začel izvajati.Zakon o šolski prehrani (ZSolPre-1-NPB1); čistopis Za prikaz citiranih členov, mora biti JavaScript vključen. Prosim vključite JavaScript v vašem spletnem brskalniku in osvežite to stran.

Zakon o šolski prehrani. SOP 2013-01-0058. EVA 2012-3330-0140. EPA 0850-VI.Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov Zakon o štipendiranju Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih Zakon.7 svi 2007 »propisi o hrani« – jesu ovaj Zakon, provedbeni propisi doneseni na temelju ovoga Zakona te drugi posebni propisi (zakoni i podzakonski .Zakon o šolski prehrani. SOP 2013-01-0058. EVA 2012-3330-0140. EPA 0850-VI.

Poskušal sem medu prehrane

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Zakon o šolski prehrani se uporablja za osnovne .Zakon o šolski prehrani (ZSolPre-1-NPB1). I. - SPLOŠNE DOLOČBE. 1. člen: Vsebina zakona. 2. člen: Uporaba zakona. 3. člen: Cilji. II. - ORGANIZACIJA .Content filed under the Pravilniki in zakonodaja o prehrani category.Se vam zdi ta stran koristna? Prosim obvestite o njej svoje prijatelje. Hvala.